Projektová činnost

 

Inženýrská činnost

 

Kalkulace ceny

 

Projektová činnost ve výstavbě zahrnuje veškerou nutnou inženýrskou činnost v rámci realizace stavby. Díky naší projektové činnosti ve výstavbě získáte odhad celkových nákladů stavby, projekční řešení včetně návratnosti a proveditelnosti, dopady stavby na životní prostředí a podobně. Co se týče stavitelství, je projektová činnost ve výstavbě velice důležitým prvkem celého procesu. Jedná se o vypracování všech důležitých dokumentů pro realizaci stavby. Před každou stavbou si nechte určitě udělat projektovou činnost ve výstavbě. Vyhnete se tak všem nepříjemným problémům.

Inženýrská činnost je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání.
Není to jen získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Financování​ a hypotéka